IESberg IQ>EQ>SQ

Mijn inspiratiebronnen

Dit zijn enkele van mijn inspiratiebronnen op het pad van bewustzijn. Stuk voor stuk mooie, inspirerende en bewuste mensen die ik meestal persoonlijk ken en waar ik voor insta. Veel van hun inzichten en insteken sluiten aan op mijn aanpak als integrale coach. Het is niet alleen hun doorleefde aanpak en insteek die me aanspreekt. Het zijn stuk voor stuk mensen die hun roeping volgen. Geld en succes zijn daarbij een afgeleide en geen hoofddoel. Ik ervaar ook geen grote schaduw die tot ongezonde afhankelijkheid leidt of tot hertraumatisering. Kortom, veel Practice what You Preach!

Ik ben termen van Spiral Dynamics ook gecharmeerd van een holistische, doorleefde, turquoise insteek zoals bijvoorbeeld de opleiding Integrale Coaching. Daarin wordt je geschoold in de zijnsoriëntatie, evolutionaire en integrale ontwikkeling, basis ontwikkelings- en sociale psychologie, intermenselijke neurobiologie en systeem georiënteerde training. Je gaat de diepte in zonder te vervallen in zweverigheid.

https://iq-eq-sq.iesberg.nl/kies-ik-voor-een-training-of-coaching/

[table id=1 /]

Wil jij beklijvende stappen maken? Neem dan contact op